Snívajúca. . .

15. apríla 2012, hermanAV, poézia pre Lásku...

Dovoľ mi ukryť sa v tvojom objatí

a snívať s tebou tvoje sny…

Dovoľ mi dospieť v tvojej láske

a počítať s tebou naše dni…

 

Vezmem ťa na miesta nepoznané…

Tam stráca význam slovo zabudni

a šťastie bude kráčať ku nám bosé,

ale vždy po zelenej tráve…

Kde navzájom v láske spätí budeme

a v dušiach predsa slobodní…


Dovoľ mi zaspať v tvojom objatí…

V mojich snoch je len moja láska k tebe a TY…